top of page

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๓ ห้องเรียน วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.864126969084165&type=3



ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page