top of page

โรงเรียนสตรียะลา โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสตรียะลา ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๖ ห้องเรียน วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page