top of page

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

(อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่)

กลุ่มเป้าหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕


ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีการมอบหนังสือ​อ่านนอกเวลา​ เพื่อส่งเสริมทักษะ​และทัศนคติ​ ทึ่ดี คือ​ วารสาร​ ตาสว่างและหนังสือ​สถาบันกษัตริย์ ความจริงที่ถูกบิดเบือน


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page