top of page

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โครงการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๓ ห้องเรียน

และตัวแทนจาก ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดนทีคมเขต (ระดับประถมศึกษา)

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page