top of page

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๓ ห้องเรียน วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page