top of page

โรงเรียนหนองฉางวิทยา โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

(อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี)


กลุ่มเป้าหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และตัวแทนชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖


วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕


ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีการมอบหนังสือ​อ่านนอกเวลา​ เพื่อส่งเสริมทักษะ​และทัศนคติ​ ทึ่ดี คือ​ วารสาร​ ตาสว่างและหนังสือ​เสกชีวิตได้ดั่งคิด


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page