top of page

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

(ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน)

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมมอบหนังสือ​อ่านนอกเวลา​ เพื่อส่งเสริมทักษะ​และทัศนคติ​ ทึ่ดี

คือ​ วารสาร​ ตาสว่างและหนังสือ​เสกชีวิตได้ดั่งคิด
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page