top of page

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๐ ห้องเรียน วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page