top of page

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

(อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท)

กลุ่มเป้าหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕


ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีการมอบหนังสือ​อ่านนอกเวลา​ เพื่อส่งเสริมทักษะ​และทัศนคติ​ ทึ่ดี คือ​ วารสาร​ ตาสว่างและหนังสือ​เสกชีวิตได้ดั่งคิดดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Комментарии


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page