top of page

โรงเรียนเชียรใหญ่ โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page