top of page

โรงเรียนเดชอุดม โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเดชอุดม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๕ ห้องเรียน วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page