top of page

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม Nbtc Young Smart


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที

(แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร)

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีการมอบรางวัลศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ และมอบหนังสือ​อ่านนอกเวลา​ เพื่อส่งเสริมทักษะ​และทัศนคติ​ ทึ่ดี คือ​ วารสาร​ ตาสว่างและหนังสือ​เสกชีวิตได้ดั่งคิด

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page