top of page

โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๐ ห้องเรียน วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page