top of page

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

(อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร)


กลุ่มเป้าหมายนักเรียนตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔


วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕


ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีการมอบหนังสือ​อ่านนอกเวลา​ เพื่อส่งเสริมทักษะ​และทัศนคติ​ ทึ่ดี คือ​ วารสาร​ ตาสว่างและหนังสือ​เสกชีวิตได้ดั่งคิด


ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page