top of page

โรงเรียนเวียงสระ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเวียงสระ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๘ ห้องเรียน วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗https://www.facebook.com/media/set/?set=a.862196725943856&type=3ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page