top of page

โรงเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


โรงเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

(อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

กลุ่มเป้าหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕


ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีการมอบหนังสือ​อ่านนอกเวลา​ เพื่อส่งเสริมทักษะ​และทัศนคติ​ ทึ่ดี คือ​ วารสาร​ ตาสว่างและหนังสือ​สถาบันกษัตริย์ ความจริงที่ถูกบิดเบือนดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page