top of page

"Good Society Expo" เทศกาลทำดีหวังผล" ปีที่ 3


กิจกรรม “Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล” ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาได้มีแกนนำครอบครัวพอเพียงเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย , ศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ


ดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page