"Good Society Expo" เทศกาลทำดีหวังผล" ปีที่ 3


กิจกรรม “Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล” ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาได้มีแกนนำครอบครัวพอเพียงเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย , ศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • Facebook_edited
  • Youtube_edited
  • igicon
  • twitter_edited
  • line_edited

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com