top of page

I Can Do CPR @โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม I Can Do CPR เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนมีแกนนำครอบครัวพอเพียงเข้าร่วม 250 คน จาก 21 โรงเรียน ได้แก่

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนนาหลวง

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม


ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนปทุมวิไล

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิศูนย์ครอบครัวพอเพียงโ รงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนศรัทธาสมุทร

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/porpeangfamily/photos/?tab=album&album_id=2866926176672646


ดู 54 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page