top of page

NBTC YOUNG SMART CAMP@ขอนแก่น

NBTC YOUNG SMART CAMP@ขอนแก่น

โครงการตามรอยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด


โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีศูนย์ครอบครัวพอเพียง จากโรงเรียนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมทั้งสิ้น 28 โรงเรียน จาก 20 จังหวัด รวมกว่า 350 คน

โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

นายเทิดทูน วรวะไล รอง ผอ.สพม.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

และ คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรจังหวัดขอนแก่นทั้ง ๔ ท่าน ประกอบด้วย

นางสาวอัญรินทร์ รุ่งชัยพานิชย์

นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุล

นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง

นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช

เป็นผู้แทนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน จากภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่นดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page