ตัวอย่างระเบียนความดี
นายพลกฤต เทพนามวงศ์
ประธานรุ่น 2 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
"ความสำเร็จไม่ได้เสร็จแค่วันเดียว ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ และไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน หากมีความพยายาม อดทนมากพอ สักวันความสำเร็จจะมาหาเราเอง"
ใบสั่งซื้อระเบียนความดี.jpg
  • Facebook_edited
  • Youtube_edited
  • igicon
  • twitter_edited
  • line_edited

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com