โปสเตอร์ระเบียนความดี.jpg
ตัวอย่างระเบียนความดี
นายพลกฤต เทพนามวงศ์
ประธานรุ่น 2 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
"ความสำเร็จไม่ได้เสร็จแค่วันเดียว ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ และไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน หากมีความพยายาม อดทนมากพอ สักวันความสำเร็จจะมาหาเราเอง"
ใบสั่งซื้อระเบียนความดี.jpg
เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09