ศูนย์ครอบครัวพอเพียง ภาคเหนือ

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

1/7
 • Facebook
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

1/11
 • Facebook
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

1/11
 • Facebook
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

1/12
 • Facebook
1/5
 • Facebook
1/6
 • Facebook
โรงเรียนปัว
โรงเรียนปัว

โรงเรียนปัว
โรงเรียนปัว

โรงเรียนปัว
โรงเรียนปัว

โรงเรียนปัว
โรงเรียนปัว

1/7
 • Facebook
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

1/12
 • Facebook
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

1/6
 • Facebook
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

1/11
 • Facebook
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

1/7
 • Facebook
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

1/5
 • Facebook
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

1/5
 • Facebook
1/7
 • Facebook
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

1/12
 • Facebook
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

1/12
 • Facebook
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

1/11
 • Facebook
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

1/8
 • Facebook
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์

1/10
 • Facebook
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

1/10
 • Facebook
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

1/7
 • Facebook
โรงเรียนขาณุวิทยา
โรงเรียนขาณุวิทยา

โรงเรียนขาณุวิทยา
โรงเรียนขาณุวิทยา

โรงเรียนขาณุวิทยา
โรงเรียนขาณุวิทยา

โรงเรียนขาณุวิทยา
โรงเรียนขาณุวิทยา

1/9
 • Facebook
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

1/7
 • Facebook
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนเพชรพิทยาคม

โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนเพชรพิทยาคม

โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนเพชรพิทยาคม

โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนเพชรพิทยาคม

1/4
 • Facebook
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

1/6
 • Facebook
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

1/6
 • Facebook
โรงเรียนตากพิทยาคม
โรงเรียนตากพิทยาคม

โรงเรียนตากพิทยาคม
โรงเรียนตากพิทยาคม

โรงเรียนตากพิทยาคม
โรงเรียนตากพิทยาคม

โรงเรียนตากพิทยาคม
โรงเรียนตากพิทยาคม

1/7
 • Facebook
โรงเรียนผดุงปัญญา
โรงเรียนผดุงปัญญา

โรงเรียนผดุงปัญญา
โรงเรียนผดุงปัญญา

โรงเรียนผดุงปัญญา
โรงเรียนผดุงปัญญา

โรงเรียนผดุงปัญญา
โรงเรียนผดุงปัญญา

1/8
 • Facebook
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

1/5
 • Facebook
โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1/8
 • Facebook