ร่วมกด Like กด Share ให้สถานศึกษาของท่าน เพื่อปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โรงเรียนเตชะปัตตนยานุกูล

โรงเรียนเตชะปัตตนยานุกูล

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

โรงเรียนเมืองกระบี่

โรงเรียนเมืองกระบี่

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนนราธิวาส

โรงเรียนนราธิวาส

โรงเรียนนราสิกขาลัย

โรงเรียนนราสิกขาลัย

  • Facebook_edited
  • Youtube_edited
  • igicon
  • twitter_edited
  • line_edited

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com