top of page

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๗ ห้องเรียน วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page