top of page

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

(ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่)

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


ก่อนเริ่มกิจกรรมมอบหนังสือ​อ่านนอกเวลา​ เพื่อส่งเสริมทักษะ​และทัศนคติ​ ทึ่ดี คือ​ วารสาร​ ตาสว่างและหนังสือ​เสกชีวิตได้ดั่งคิด


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page