top of page

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

(เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร)

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔


วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖


ดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page