top of page

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๐๐ คน วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page