top of page

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

(เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร)

กลุ่มเป้าหมายแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕


วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page