top of page

โรงเรียนอนุกูลนารี โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนอนุกูลนารี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ จำนวน ๒๕๐ คน วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page