คลิกที่ภาพเพื่อสอบ

S__29515824.jpg
สอบออนไลน์NBTC.jpg
สอบออนไลน์กองทุนยุติธรรม.jpg
สอบออนไลน์อริยสัจ๔.jpg
messageImage_1587115933924.jpg
messageImage_1587115868236.jpg
messageImage_1587115939222.jpg
การดูแลผู้สูงอายุ.jpg
สอบออนไลน์สปสช.jpg
การตั้งครรภ์.jpg
หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ.jpg
ยาเสพติด.jpg
ข้อสอบศาสตร์พระราชา.jpg
ความเท่าเทียมทางเพศ.jpg
อบรมเป้นคณะอนุกรรมการ.jpg

ไฟล์ส่งงานหลักสูตรนักบริหาร
และจัดการศูนย์ครอบครัวพอเพียง

  • Facebook_edited
  • Youtube_edited
  • igicon
  • twitter_edited
  • line_edited

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com