ดาวน์โหลด.jpg
200px-NBTC11111.png
  • Facebook_edited
  • Youtube_edited
  • igicon
  • twitter_edited
  • line_edited
200px-NBTC.png
logo-สพฐ.111.png

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  เลขที่ 663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com

L12.png
L2.png
L4.png
L3.png
ข่าวสาร กิจกรรม.gif
ช่องทางอาชีพ รายได้พิเศษ

ปิติโรจน์   ทอหุน  / นักเรียน ชั้น ม.4 

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนวัดราชาธิวาส รุ่นที่ 11

 

     ดาวรุ่งจิตอาสา ทำเอาพี่ป้าน้าอาพากันหวั่นไหว 

     ศิษย์ก้นกุฏิ ครูปัทมา ภูมิน้ำเงิน
     แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนวัดราชาธิวาส รุ่นที่ 11
     รองประธานพันธกิจด้านศาสนา วัฒนธรรม และสถาบันพระมหากษัตริย์

     เจ้าของวลีจิตอาสา "แม้ไม่มีอ้อมอกให้คุณกอด แต่ผมรู้วิธี ผายปอด และ CPR"

กิจกรรมอบรมสร้างจิตอาสา I CAN DO CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

และการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ข่าวสารและกิจกรรม 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
กสทช. สื่อสารไร้สาย พัฒนาคนได้ เริ่มต้นที่ใจ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

เครือข่ายครอบครัวพอเพียง 

หน่วยงานภาครัฐ

1/3

มหาวิทยาลัย

ครอบครัวพอเพียง (online-audio-converter.porpeang family
00:00 / 02:09

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงทั่วประเทศ 

โปสเตอร์ - เอกสารดาวน์โหลด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สื่อการสอน
พันธกิจด้านศาสนา วัฒนธรรม พระมหากษัตริย์
พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม
พันธกิจด้านประชาธิปไตย
พันธกิจด้านสังคม
พันธกิจด้านเศรษฐกิจ
ระเบียนความดี
ครอบครัวพอเพียง
Paper Toy ครอบครัวพอเพียง
ใบสมัครกิจกรรม
Show More

Activities Gallery 

IS AM ARE Magazine