กิจกรรม "ก้าวตาม ๙ สืบสานพระราชประนิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
วันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
#ครอบครัวพอเพียง #ก้าวตาม๙ #สร้างไทยไปด้วยกัน

15577902_1389113704453908_64963465055387

67555575_2565271936825135_67434876928576

118218218_1455187544670318_9183587506023

118209226_3480390568646596_6678518246895

118173345_3480390908646562_3747837565290

118075669_1220416024976359_3793795200140

118050981_3474356469250006_9290215695129

118006123_2726267034286868_3675281150071

117967986_1455171324671940_5198690302497

117971722_1455193454669727_9068576957078

117893498_3474356572583329_8991682946746

117819859_3474356652583321_8598024005626

117378094_1453899268132479_5945423081168

67479168_2565271543491841_12131594689052

สื่อสร้างสรรค์.jpg

พันธกิจด้านศาสนา วัฒนธรรม
และสถาบันพระมหากษัตริย์

พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม

พันธกิจด้านประชาธิปไตย

1.png
3.png
2.png
4.png
5.png

พันธกิจด้านเศรษฐกิจ

พันธกิจด้านสังคม

we are.jpg
L12.png
L2.png
L4.png
L3.png
ข่าวสาร กิจกรรม.gif
เพลงครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์-Cover.jpg
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สื่อการสอน
พันธกิจด้านศาสนา วัฒนธรรม พระมหากษัตริย์
พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม
พันธกิจด้านประชาธิปไตย
พันธกิจด้านสังคม
พันธกิจด้านเศรษฐกิจ
ระเบียนความดี
ครอบครัวพอเพียง
Paper Toy ครอบครัวพอเพียง
ใบสมัครกิจกรรม
Show More
71766557_2773179456047319_11238539347466

70825013_2773179346047330_29778048418347

71648717_2773179332713998_12126933232197

364912

S__13303821

364908

ารประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแ

S__13303825

364909

ารประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแ

IMG_2526

IMG_3227

DSC_0055

IMG_3237

ระเบียนความดี

62269789_2566612163370717_12758422875023

62009503_2562939360404664_22076071342401

62385634_2571312712900662_40431692376346

60982424_2533366573361943_31514368232852

56173166_370330740231052_604055523331722

IMG_3232

64230020_2571312729567327_43198572027109

59211516_2498563150175619_44680544264891

61909914_2561082400590360_66749964420938

62065061_2566607256704541_37804230241639

59285945_2496734847025116_12747190762450

64583693_2579804048718195_49602038454907