สื่อสร้างสรรค์.jpg
IMG_7502_resize
15577902_1389113704453908_64963465055387
67555575_2565271936825135_67434876928576
118218218_1455187544670318_9183587506023
118209226_3480390568646596_6678518246895
118173345_3480390908646562_3747837565290
118075669_1220416024976359_3793795200140
118050981_3474356469250006_9290215695129
118006123_2726267034286868_3675281150071
117967986_1455171324671940_5198690302497
117971722_1455193454669727_9068576957078
117893498_3474356572583329_8991682946746
117819859_3474356652583321_8598024005626
117378094_1453899268132479_5945423081168
67479168_2565271543491841_12131594689052
ผลงานการขับเคลื่อนกิจกรรมพันธกิจ ๕ ด้าน
1.png
2.png
3.png

พันธกิจด้านศาสนา วัฒนธรรม
และสถาบันพระมหากษัตริย์

พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม

พันธกิจด้านประชาธิปไตย

4.png
5.png

พันธกิจด้านเศรษฐกิจ

พันธกิจด้านสังคม

เครือข่ายครอบครัวพอเพียง
MOU กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
MOU กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

การลงนามความร่วมมือระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิครอบครัวพอเพียง วันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

press to zoom
กระทรวงศึกษา ร่วมมือ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
กระทรวงศึกษา ร่วมมือ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

กระทรวงศึกษาธิการ ผนึกกำลังกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกันพัฒนานักเรียนไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้น ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำนึกรับผิดชอบ เสียสละแบ่งปัน ภายใต้ “จิตอาสา”

press to zoom