กิจกรรม "ก้าวตาม ๙ สืบสานพระราชประนิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
วันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
#ครอบครัวพอเพียง #ก้าวตาม๙ #สร้างไทยไปด้วยกัน

15577902_1389113704453908_64963465055387

67555575_2565271936825135_67434876928576

118218218_1455187544670318_9183587506023

118209226_3480390568646596_6678518246895

118173345_3480390908646562_3747837565290

118075669_1220416024976359_3793795200140

118050981_3474356469250006_9290215695129

118006123_2726267034286868_3675281150071

117967986_1455171324671940_5198690302497

117971722_1455193454669727_9068576957078

117893498_3474356572583329_8991682946746

117819859_3474356652583321_8598024005626

67711649_2565271380158524_19323579875029

117378094_1453899268132479_5945423081168

68257143_2581050018580660_43220324747973

67479168_2565271543491841_12131594689052

13781920_1230727666946242_62980193659078

ความรู้สึกที่มีต่อการได้วาดภาพสีชอล์คเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

พันธกิจด้านศาสนา วัฒนธรรม
และสถาบันพระมหากษัตริย์

พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม

พันธกิจด้านประชาธิปไตย

1.png
3.png
2.png
4.png
5.png

พันธกิจด้านเศรษฐกิจ

พันธกิจด้านสังคม

ขอรับทุนประชาชน.jpg
we are.jpg
L12.png
L2.png
L4.png
L3.png
ข่าวสาร กิจกรรม.gif
เพลงครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์-Cover.jpg
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562